Հեղինակային կրթական ծրագրի հեղինակների ստեղծագործական մայիսյան հավաք

Հեղինակային նախագծերի մեկնարկ

Համագործակցային նախագծեր

Ընթացիկ նախագծեր

Չորորրդ շաբաթվա օրակարգ

Մայիս 24

  • 9.20-10.05-«Երևան քաղաքի թանգարանները», 4.1 դասարան
  • 10.10-10.55-Ցեղասպանությունից փրկված հայ նկարիչ. Արշիլ Գորկի 5.2 դասարան
  • 11.00-11.45- Ցեղասպանությունից փրկված հայ նկարիչ. Արշիլ Գորկի, 5.1 դասարան
  • 11.55-12.35-«Երևան քաղաքի թանգարանները», 4.2 դասարան

Մայիս 26

  • 9.20-10.05-Ցեղասպանությունից փրկված հայ նկարիչ. Արշիլ Գորկի, 5.1 դասարան
  • 10.10-10.55-Ցեղասպանությունից փրկված հայ նկարիչ. Արշիլ Գորկի 5.2 դասարան
  • 11.00-11.45- «Երևան քաղաքի թանգարանները», 4.2 դասարան
  • 11.55-12.35-«Երևան քաղաքի թանգարանները», 4.1 դասարան

Երրորդ շաբաթվա օրակարգ

Մայիս 17

10.15-12.30 «Նորի մեջ փնտրելով հինը» համագործակցային նախագիծ, 4.2 դասարան

Մայիս 19

10.00-12.30 «Երևան քաղաքի արձանները և քանդակները» նախագիծ 4.1 դասարան

Մայիս 21

Երկրորդ շաբաթվա օրակարգ

Մայիս 10

Մայիս 12

Առաջին շաբաթվա օրակարգ

Մայիս 3

Մայիս 5