Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ՝

«Նորի մեջ փնտրելով հինը» նախագիծ

 Երեւան քաղաքի թանգարանները նախագիծ

Քոլեջ՝

Մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներ. նախագիծ

Հայ ականավոր թագուհիները. նախագիծ

Հանրապետության օր